Sławomir Walicki

Lekarz stomatolog

Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku, którą ukończył w 1998 roku. Specjalizuje się w specjalistycznej chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz implantoprotetyce. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz International Team of Implantology (Basel, Switzerland).

Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla lekarzy z obsługi urządzenia QUICKSLEEPER firmy Implant Dental New Way. Posługuje się językiem angielskim.

Uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych:

 • AIC Implant Seminar
 • Akademia CEREC
 • Challenges in modern implantology – esthetik and functional restauration
 • Estetyczna odbudowa tkanek twardych zębów w odcinku przednim
 • Gojenie kości przez rychłozrost, doświadczenie kliniczne, protokół chirurgiczny i protetyczny, prowadzący do uzyskania najlepszych rezultatów leczenia z zastosowaniem wszczepów TMI.
 • II Kongres Warszawski Endodoncja-Periodentologia
 • Implanty idea – sztuka – praktyka. Innowacje w praktyce klinicznej
 • Innowacyjna technika podnoszenia dna zatoki metodą zamkniętą przy użyciu kasety chirurgicznej CAS KIT.
 • Kurs I stopnia nt: Leczenie ortodontyczne aparatami stałymi
 • Laseroterapia w stomatologLeczenie ortodontyczne aparatami stałymi
 • Nagłe stany w stomatolog zachowawczej
 • Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie bezpośrednich wypełnień kompozytowych
 • Nowe oblicze uzupełnień protetycznych w stomatolog Acetal/Pressing Dental. Elastyczne i sprężyste tworzywa na protezy ruchome i stałeNowoczesne techniki augmentacyjne – nauka a chirurgia. Poprawa gojenia poprzez zrozumienie biologii – PRF w implantologii
 • Nowości w stomatolog praktycznej
 • Obsługa techniczna aparatów RTG
 • Odbudowa tkanek miękkich wokół implantów – część seminaryjna i praktyczna
 • Odbudowa zębów przednich i bocznych po leczeniu endodontycznym
 • Odbudowy porcelanowe w odcinku przednim – przewidywalna estetyka i trwałość
 • OSSTEM AIC Hard and soft tissue managament in modern implantology
 • Praktyczne rozwiązywanie problemów endodoncji
 • Protetyka Adhezyjna. Fascynujące możliwości leczenia na dzisiaj i jutro
 • Regeneracja tkanek twardych i miękkich w periodentologii
 • Roots – I kongres endodontyczny
 • Rozwiązywanie problemów okluzyjnych przy pomocy łuku twarzowego i artykulatora
 • Sinus Lifting i sterowana regeneracja kości – powikłania – zapobieganie i leczenie
 • Terapie fixnimi ortodontickymi aparaty 1, typ
 • The microsurgical concept
 • TMI – Wprowadzenie do systemu implantów
 • Ukończenie zaawansowanego kursu chirurgii szczękowej i implantologii
 • Wkłady, nakłady, mosty.
 • Współczesna endodoncja
 • Zaawansowany kurs chirurgii szczękowej i implantologii
 • Zasady pracy na artykulatorze oraz łuku twarzowym
 • Zastosowanie kliniczne GlassBONE w zabiegach okołoimplantologicznych
 • Znieczulenie dokostne w praktyce ogólnej
 • Zaawansowany trening dla KEY Opinion Leaderów ze znieczuleń dokostnych
 • EFP ADVANCED – biofunkcyjna koncepcja leczenia problemów okluzyjnych i posturalnych w ramach planu rehabilitacji estetyczno-funkcjonalnej
 • III Ogólnopolska Konferencja Stomatologów Praktyków DayFORDentists
 • EFB BASIC – Biofunkcyjna koncepcja leczenia problemów okluzyjnych i posturalnych  w ramach programu rehabilitacji estetyczno-funkcjonalnej