https://www.facebook.com/Dorodent https://www.mediraty.pl/formularz/index.php
ul. A Mickiewicza 76,
01-650 Warszawa

Regulamin opłaty rezerwacyjnej

§1 Cel i zakres regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady pobierania i zwrotu opłaty rezerwacyjnej w prywatnej przychodni stomatologicznej Dorodent.
 2. Regulamin obowiązuje pacjentów pierwszorazowych oraz pacjentów korzystających z usług fizjoterapii

§2 Opłata rezerwacyjna

 1. W celu potwierdzenia rezerwacji wizyty stomatologicznej lub sesji fizjoterapeutycznej, pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę rezerwacyjną.
 2. Wysokość opłaty rezerwacyjnej wynosi 100 zł.
 3. Opłata rezerwacyjna jest odliczana od kosztu wizyty.

§3 Sposób dokonywania opłaty rezerwacyjnej

 1. Opłatę rezerwacyjną można uiścić w następujący sposób:
 2. Gotówką lub płatnością elektroniczną na miejscu w przychodni.
 3. Przelewem na konto bankowe przychodni, na podstawie informacji wysłanej przez personel rejestracji smsem lub mailem.
 4. Potwierdzenie dokonania opłaty rezerwacyjnej stanowi dowód rezerwacji terminu.

§4 Zwrot opłaty rezerwacyjnej

 1. Opłata rezerwacyjna jest zwracana pacjentowi w następujących przypadkach:
 2. Anulacji wizyty lub sesji fizjoterapeutycznej przez pacjenta z co najmniej 24 godzinowym wyprzedzeniem w stosunku do umówionego terminu.
 3. Braku możliwości przeprowadzenia wizyty lub sesji fizjoterapeutycznej z winy przychodni.
 4. Zwrot opłaty rezerwacyjnej następuje w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez pacjenta.
 5. Przychodnia zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty rezerwacyjnej od kolejnych wizyt lub sesji fizjoterapeutycznych w przypadku, gdy pacjent nie anuluje terminu wizyty lub sesji w odpowiednim terminie.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin opłaty rezerwacyjnej jest dostępny w recepcji przychodni oraz na stronie internetowej przychodni.
 2. Pacjent przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu, dokonując opłaty rezerwacyjnej.
 3. Przychodnia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu opłaty rezerwacyjnej po wcześniejszym poinformowaniu pacjentów.
 4. Wszelkie spory wynikłe z zastosowania niniejszego regulaminu rozstrzygane będą na drodze negocjacji między pacjentem a przychodnią.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2023r. a pacjenci zostaną o nim poinformowani przy rejestracji na wizytę lub sesję fizjoterapeutyczną.

Kontakt

Jesteśmy na granicy Żoliborza i Bielan

ul. A Mickiewicza 76,
01-650 Warszawa

Czynne

poniedziałek - piątek: 9.00 - 20.00

Telefony

Tel.FAX: (+22) 833-27-28
Tel. kom.: 790 833 093
Tel. do szlabanu: 789 342 531
Email: (kliknij aby odkryć)

HONORUJEMY PŁATNOŚCI KARTAMI KREDYTOWYMI I GOTÓWKĄ. Sprawdź jak najlepiej dojechać w serwisie jakdojade.pl. Posiadamy własny monitorowany parking. Wjazd na parking streżony jest za szlabanem.


  Administratorem Państwa danych jest DORODENT Spółka Cywilna Dorota Suchożebrska Krzysztof Suchożebrski z siedzibą 01-650 Warszawa ul. Mickiewicza 76. Państwa dane osobowe są przechowywane w Przychodni Stomoatologiczno-Protetycznej DORODENT ul. Mickiewicza 76 01-650 Warszawa. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod podanym adresem e-mail lub pisemnie na adres siedziby firmy administratora.