Wojciech Pawłowski

Lekarz stomatolog

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 2004 roku. Specjalizuje się w protetyce oraz stomatologii zachowawczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Posługuje się językiem angielskim, również specjalistycznym w stopniu zaawansowanym.

Uczestnik wielu szkoleń:

 • Digitalizacja w stomatologii
 • Kurs okluzja i planowanie leczenia
 • Techniki Full-Arch-On-4/6 z użyciem implantów standardowych, zygomatycznych i nasalnych
 • Udział w V Zjeździe Lekarzy Dentystów “Innowacyjność i interdyscyplinarność w stomatologii
 • Ochrona radiologiczna pacjenta dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne
 • Algorytm leczenia kanałowego
 • Antybiotykoterapia zakażeń zębopochodnych
  Aspekty odbudowy estetycznej w codziennej praktyce.
 • Biofunkcjonalny system protetyczny
 • Diagnostyka radiologiczna chorób przyzębia szczytowego
 • Diagnostyka radiologiczna dla antybiotykoterapii zakażeń w stomatolog
 • Diagnostyka radiologiczna pacjentów endodoncji
 • Diagnostyka radiologiczna pacjentów endodoncji.
 • Odbudowa koron po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem standardowych wkładów koronowo-korzeniowych
 • Dni stomatolog współczesnej
 • Estetyczna odbudowa materiałem kompozytowym Charisma Opal firmy Heraeus
 • Kurs Praktyczny – Licówki i wkłady pełnoceramiczne
 • Leczenie protetyczne zaburzeń okluzyjnych i czynnościowych układu stomatologicznego. Pokaz stosowania szyn relaksacyjnych.
 • Licówki i wkłady pełnoceramiczne
 • Medoty izolacji pola zabiegowego w stomatolog z zastosowaniem Koferdamu Optidam firmy Kerr
 • Niewidoczne wypełnienia – nowy wymiar estetyki
 • Nowoczesna endodoncja – sprawdzone metody na sukces
 • Nowoczesna endodoncja z zastosowaniem mikroskopu. Płukanie i wypełnianie kanałów.
 • Wykład i zajęcia warsztatowe
 • Nowoczesna endodoncja z zastosowaniem mikroskopu. Usuwanie złamanych narzędzi kanałowych. Wykład i zajęcia warsztatowe
  Odbudowa koron po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem standardowych wkładów koronowo-korzeniowych.
 • Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem fabrycznych wkładów z włókna szklanego
 • Podstawowe techiki chirurgiczne
 • Profilaktyka w gabinecie stomatologicznym
 • Rozszerzone techniki chirurgiczne
 • Rozwiązywanie problemów okluzyjnych przy pomocy Łuku twarzowego i artykulatora
 • Stany zagrożenia życia i pierwsza pomoc medyczna w stomatolog.
 • Szkolenie z zakresu efektywnego komunikowania się z pacjentem
 • Szyny relaksacyjne – kurs praktyczny dla lekarzy i techników
 • Wykonawstwo ruchomych protez nieosiadających z zastosowaniem tworzywa termoplastycznego Acetal Dental
 • Zastosowanie koferdamu oraz diagnostyka chorób błony śluzowej jamy ustnej
 • Kurs medyczny: Implanty w strefie estetycznej – koncepcje postępowania klinicznego