Samanta Szwed

rejestratorka medyczna

Studentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Uczestniczka szkoleń krajowych:

  • Kurs – Rejestratorka medyczna
  • Obsługa programu medycznego w gabinecie stomatologicznym
  • Sprawdzenie zgodności – ochrona danych osobowych
  • ‎Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej – przygotowanie do przejścia do postaci elektronicznej
  • Rejestratorka zna zasady etyki, zasady obiegu dokumentów, relacje pacjent-rejestracja, zasady funkcjonowania firmy medycznej.