Anna Gmurczyk

Rejestratorka medyczna

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydziale Pedagogiki, który ukończyła w 2005 roku.
Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Uczestniczka szkoleń krajowych:

  • Kurs – Rejestratorka medyczna
  • Obsługa programu medycznego w gabinecie stomatologicznym
  • Sprawdzenie zgodności – ochrona danych osobowych‎
  • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej – przygotowanie do przejścia do postaci elektronicznej.