Uzupełnienia protetyczne na implantach

Postęp w dziedzinie implantologii spowodował, że tradycyjne ruchome uzupełnienia protetyczne mogą być zastąpione przez uzupełnienia stałe oparte na implantach. Jest to rozwiązanie, które ma więcej zalet niż tradycyjne uzupełnienia ruchome.

Dlaczego warto wybrać uzupełnienia protetyczne na implantach?

W przypadku pojedynczych braków zębowym, na przykład na skutek urazu, implanty będą najlepszym rozwiązaniem. W przypadku większych braków w uzębieniu rozważyć należy, czy zdecydujemy się na uzupełnienie protetyczne stałe czy na uzupełnienie ruchome. Tradycyjna proteza zębowa jest rozwiązaniem jednorazowo tańszym, choć generuje dużo kosztów, związanych z jej użytkowaniem – niezbędne są specjalne kleje, a także specjalne produkty do jej czyszczenia.  Ze względu na swoją ruchomość jest też bardziej narażona na uszkodzenia, co wiąże się z kosztami naprawy. Co kilka lat zachodzi również potrzeba wymiany protezy na nową. Z kolei uzupełnienie protetyczne na implantach jest rozwiązaniem stałym i trwałym. Choć jednorazowo koszt wykonania uzupełnienia jest wysoki, to jednak proteza oparta na implantach rzadko się psuje i nie wymaga specjalnej pielęgnacji poza codzienną higieną jamy ustnej, taką, jak przy zębach naturalnych.

 

Utrata zarówno pojedynczego zęba, jak i większej ilości zębów powoduje, że zmienia się układ stomatognatyczny – zęby pochylają się i przesuwają, dlatego dla zachowania prawidłowego zgryzu brakujące zęby należy uzupełnić. W przypadku znacznych braków zębowych bądź całkowitej utraty zębów, możliwe jest wykonanie odbudowy protetycznej opartej na kilku implantach wszczepionych w kość żuchwy lub szczęki. Odbudowa protetyczna wygląda estetycznie i naturalnie.