Wskazania do leczenia

Leczenie implantologiczne stosujemy u Pacjentów z brakami zębowymi. Implanty są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które utraciły zęby na skutek próchnicy, chorób przyzębia bądź urazów.

Utrata nawet jednego zęba prowadzi do zmian w całej jamie ustnej poprzez zmianę ustawienia zębów sąsiednich i w przeciwstawnym łuku zębowym. Dodatkowo pozostające uzębienie w jamie ustnej musi przejąć funkcje utraconych zębów. To prowadzi do przeciążenia, a w efekcie np. rozchwiania zdrowych zębów. Ponadto kość w miejscu usuniętego zęba ulega zanikowi, co w przyszłości komplikuje możliwości leczenia odtwórczego. Dlatego jeżeli doszło do utraty nawet jednego zęba należy niezwłocznie podjąć leczenie prowadzące do odbudowy braku. Zapobiegnie to dalszym niekorzystnym zmianom w jamie ustnej.

Stomatologiczne implanty zębów pozwalają na odbudowę zarówno utraconego jednego zęba, jak i wielu braków zębowych. Z powodzeniem stosujemy ten rodzaj leczenia również u Pacjentów bezzębnych. U osób z trudnymi warunkami kostnymi przeprowadzamy zabiegi rekonstrukcji tkanki kostnej. Dzięki temu nasi Pacjenci zyskują możliwość odbudowy brakujących zębów i uzyskania rewelacyjnych wyników estetycznych.

Przeciwwskazania

Wstępna wizyta kwalifikująca do zabiegu  jest konieczna dla ustalenia, czy pacjent kwalifikuje się do zabiegu wszczepienia implantów. Do najważniejszych przeciwwskazań należą między innymi zaawansowana osteoporoza i cukrzyca – ta ostatnia powoduje spowolnione gojenie się ran. Nie wszczepia się implantów osobom z którąkolwiek z głęboko wyniszczających chorób, jak AIDS, narkomania czy alkoholizm. Do przeciwwskazań zaliczają się także padaczka, zaburzenia krzepliwości krwi, a także część chorób zębów i przyzębia.

Nie jest wskazane wszczepianie implantów kobietom w ciąży oraz pacjentom przed osiemnastym rokiem życia. Ci ostatni nie mają jeszcze w pełni rozwiniętych kości szczęki i żuchwy.

Istnieją także przeciwwskazania niezwiązane z ogólnym stanem zdrowia, a z warunkami koniecznymi dla przeprowadzenia zabiegu. Należy do nich między innymi niewłaściwa wielkość wyrostka zębodołowego. Jeśli miedzy zębami brak jest miejsca na umieszczenie w przyszłości sztucznej korony, także niemożliwe jest przeprowadzenie zabiegu. To samo dotyczy mocnego przechylenia zębów, uniemożliwiające wprowadzenie przyrządów dentystycznych lub wykonanie korony oraz schorzeń błon śluzowych w miejscu planowanego wszczepienia.

Zobacz także: Implanty zębowe