1. Pacjent, który jest zainteresowany promocją jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki na pracę protetyczną w wysokości 2000 zł (dotyczy jednego implantu). Zaliczka jest pobierana na wizycie na której jest wszczepiony implant.

2. W przypadku rezygnacji z części protetycznej pacjentowi zostaje zwrócona zaliczka w wysokości 1000 zł (dotyczy jednego implantu)

3. Koszt uzupełnienia protetycznego będzie zależny od zastosowania odpowiedniego rozwiązania protetycznego, który zostanie indywidualnie dobrany dla pacjenta.

4. Zainteresowani pacjenci są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującym regulaminem.

5. Pacjent podpisuje warunki promocji i je akceptuje.