Monika Zacheja

Asystentka stomatologiczna

Uczennica drugiego roku w Medycznej Szkole Policealnej nr 3 w Warszawie im. Andrzeja Krocina na kierunku higiena stomatologiczna. Przeprowadzała wielokrotnie prelekcje na temat profilaktyki i zdrowia jamy ustnej w przedszkolach oraz wśród młodzieży szkolnej. Uczestniczka wielu szkoleń:

  • Wykorzystanie stabilizowanego cynku i fluoru w pastach do zębów
  • Aseptyczne przechowywanie materiałów pomocniczych w gabinecie stomatologicznym.
  • Dezynfekcja powierzchni w gabinecie stomatologicznym.
  • Szczoteczki oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjne; ich rola i znaczenie w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej
  • Prawidłowe postępowanie z narzędziami i wiertłami warunkiem bezpieczeństwa pracy i trwałości użytkowania